Handelsbetingelser, cookie- og privatlivspolitik

Salg og levering I det følgende vil du finde nyttige oplysninger om brug af online booking. Du kan læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, hvordan du modtager en kvittering for et køb og meget mere. Betaling Alle priser i Roskilde Camping online bookingsystem er ligesom alle andre steder på hjemmesiden skrevet i danske kroner, inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er angivet og klar i den situation. Priserne der angivet i euro er vejledende. Betaling sker ved hjælp af en af de accepterede betalingskort / kreditkort til online booking, herunder Visa, Mastercard og Diners. (Vi venligt minder om, at når man betaler med et udenlandsk kreditkort tilføjes et tillæg.) Informationer om handel på internettet Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dk, www.fdih.dk. Ændring af booking For ændring af Booking skal du kontakte Campingpladsen. Forsendelse og levering Du vil ved booking og betaling af en hytte, et værelse, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn eller autocamper, få forevist en Booking bekræftelse/kontrakt fra Roskilde Camping, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber. Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos Roskilde Camping på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt. Det bestilte produkt kan ikke overdrages til andre eller ombyttes til kontanter. Fortrydelsesret og refusion Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår: Camping: Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 350,00 i afbestillingsgebyr. Ved afbestilling mellem 30 dage og 14 dage før ankomst, godtgøres 50 % af opholdets pris. dog ikke afbestillingsgebyret på kr. 350.00 Ved afbestilling mindre 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse. Er opholdet booket mindre end 5 dage - forbeholder vi os retten til at flytte din bestilte enhed til anden enhed af samme type. Hytter og værelser: Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 750,00 i afbestillingsgebyr. Ved afbestilling mellem 30 dage og 14 dage før ankomst, godtgøres 50 % af opholdets pris, dog ikke afbestillingsgebyret på kr. 750.00 Ved afbestilling mindre end 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse. Er opholdet booket mindre end 5 dage - forbeholder vi os retten til at flytte din bestilte enhed til anden enhed af samme type. Ferievognen: Ved afbestilling mere end 30 dage før afhentning, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 750,00 i afbestillingsgebyr. Ved afbestilling mellem 30 dage og 14 dage før afhentning, godtgøres 50 % af lejens pris, dog ikke afbestillingsgebyret på kr. 750.00 Ved afbestilling mindre end 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse. Er man startet på sin ferie hos os er den bookede periode bindende og kan ikke overdrages til andre. Vi refunderer ikke forud betalt ophold. Betingelser for leje af Ferievognen Afhentning: Kontroller, at der ikke er væsentlige fejl eller mangler på Ferievognen, herunder at, hjul samt signalgivning og alt lys fungerer. Ferievognen kan afhentes kl. 11.00 og skal senest være afleveret kl. 10.00 på afleveringsdagen. Dette kræves af dig: Du bærer det fulde ansvar for, at Ferievognen trækkes af et køretøj, som er lovmæssigt indregistreret til kørslen, og at der er tegnet en ansvarsforsikring på trækkrogen, for det køretøj du anvender. Du skal besidde et gyldigt kørekort, der giver dig ret til at trække den lejede Ferievogn. Det er desuden dit ansvar, at kørslen med Ferievognen overholder færdselslovens regler. Ferievognen må kun føres af dig som lejer, og den eventuelle ekstra fører, der fremgår af kontrakten. Ferievognen må ikke fremlejes til andre eller benyttes til kørsel af personer eller dyr. Ferievognen må ikke benyttes til politiske eller religiøse formål. Skulle der ske en punktering af Ferievognen skal du koble den fra bilen og trække den ind til siden, således at den står lovligt parkeret, og ikke står i vejen for andre trafikanter. Ved punktering står lejer selv for udbedring. Parkeringsbøder og andre afgifter: Du hæfter selv for alle parkeringsbøder/afgifter samt øvrige bøder. Modtager vi opkrævninger på p-bøde eller andet, grundet manglende betaling, videregiver vi lejerens navn og adresse til bødeudsteder, og der tilføjes et administrationsgebyr. Manglende betaling af parkeringsbøde/afgift vil medføre krav mod lejeren af Ferievognen inklusiv evt. rykkergebyr samt et administrationsgebyr. Eventuelle indsigelser overfor parkeringsbøde/afgift skal rettes til bødeudsteder. Tages Ferievognen med til udlandet, risikerer du at få en bøde for ikke at have den originale registreringsattest. Der kan dog fås en kopi med efter aftale. Samtidig skal du være opmærksom på, at skader på Ferievognen eller bilen står for din egen regning i udlandet, og du står samtidig også selv for hjemtransport af Ferievognen, såfremt det skulle være nødvendigt. Returnering af Ferievognen: Ferievognen er først returneret, når Ferievognen er tilbage på afhentningsstedet og nøglerne er afleveret tilbage til udlejer. Ferievognen skal senest være afleveret kl. 10.00 på afleveringsdagen. Du skal sørge for at Ferievognen tilbageleveres i rengjort stand til afhentningsstedet senest på afleveringstidspunktet. Bliver Ferievognen ikke tilbageleveret i rengjort stand, hæfter du som lejer for et rengøringsgebyr på kr. 295,00,-. Ved for sen returnering af Ferievognen, forbeholder vi os retten til at opkræve et ekstra gebyr, samt normal leje for hver påbegyndt døgn. Skade på Ferievognen: Sker der skade på Ferievognen mens den er i din varetægt, skal du give Roskilde Camping besked herom enten pr. tlf. +45 46757996 eller mail@roskildecamping.dk. Medvirker skaden til, at du ikke kan returnere den til afhentningsstedet, skal du sikre, at Ferievognen er tømt og låst samt give Roskilde Camping besked om nøjagtig lokation m.m. Vær opmærksom på at vores Ferievognsservice skal kunne konstatere den fejl, som er årsag til din manglende returnering. Kan de ikke det, kommer du til at betale for returnering (opsamlingsgebyr og kørselsomkostninger) samt leje indtil den er tilbage på afhentningsstedet. Frem til en evt. afhentning af Ferievognen er det dit ansvar, at den er låst og lovligt parkeret. Forsikring og selvrisiko: Alle Ferievogne er forsikrede af Roskilde Camping. Afleverer du din Ferievogn i beskadiget eller mangelfuld stand, eller hvis den lejede Ferievogn bliver stjålet, skal du betale følgende selvrisikobeløb: DDK 5.000,00,- Opgøres skaden eller tabet til et beløb, mindre end selvrisikoen, udbetales differencen til dig, når en endelig opgørelse er udarbejdet af Roskilde Camping. Hvis skade eller tab, helt eller delvist, skyldes forsætlig adfærd eller misligholdelse af lejebetingelser, kan Roskilde Camping rejse krav om erstatning ud over selvrisikobeløbet. Forsikringen omfatter ikke skader på gods eller tyveri af gods. Forsikringen dækker ikke skader forårsaget på Ferievognen ved ind- eller nedkørsel i parkeringshus/kælder, hvor der ikke er plads til Ferievognen. I sådanne og lignende tilfælde forbeholder Roskilde Camping sig ret til at opkræve den fulde omkostning for reparation eller nyanskaffelse af en Ferievogn. Ansvarsfraskrivelse: Roskilde Camping er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos dig eller tredjemand. Roskilde Camping er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader, Ferievognen måtte forvolde på din bil eller dennes el-system. Roskilde Camping er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle skader, Ferievognen måtte forvolde på dig eller tredjemand. Roskilde Camping påtager sig intet ansvar for skader, der måtte ske på gods i Ferievognen eller for tyveri af gods fra Ferievognen. Registrering af oplysninger Roskilde Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Roskilde Camping beholder registreringen i 5 år. Roskilde Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden. Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet. Roskilde Camping tager forbehold for pris fejl i online booking, det er således altid de oplyste priser på hjemmesiden, der er gældende. Reklamationsbehandling Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer. Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt. Når Roskilde Camping modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Roskilde Camping vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag. Persondatabehandling for Roskilde Camping ApS 1. Generelt: Denne persondatapolitik er gældende for Roskilde Camping, Baunehøjvej 7, 4000 Roskilde af ejerne: Janni Rhod Christiansen & William Christiansen. Formålet med politikken er at tydeliggøre, hvordan vi håndterer dine persondata. 2. Dataansvarlig: Roskilde Camping ApS (CVR-nr: 39701553) er dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger er: Roskilde Camping, Baunehøjvej 7, 4000 Roskilde. Mail: mail@roskildecamping.dk, tlf: 46757996. 3. Sådan indsamler vi dine persondata: Dine data indsamles i forbindelse med dit ophold på campingpladsen. Vi indsamler persondata på følgende vis: Når du vælger at købe og/eller anmode om en af campingpladsens serviceydelser. Via TV-overvågning Indsamling af persondata samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til gældende lovgivning. TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster. Overvågningen er at finde ved indgangen til pladsen samt udendørs ved vores bad- og toiletbygninger samt fælleskøkkener. TV-overvågningen er udelukkende live-optagelser, der bliver gemt i 20 dage og slettes så automatisk. 4. Hvilke persondata indsamler vi: Vi indsamler følgende: Navn, adresse, telefonnummer, nationalitet og e-mailadresse. Derudover registrerer vi dine køb af campingpladsens ydelser med henblik på afregning af ophold. Du kan selv efter eget ønske vælge at give campingpladsen yderligere oplysninger, som du vurderer, kan have betydning for dit ophold. 5. Formål med indsamlingen: Indsamlingen af dine persondata er til ét eller flere af følgende formål: Opfyldelse af lovkrav. Behandling af dine reservationer og køb af campingpladsens serviceydelser. Kontakt til dig før og under dit ophold. Fremsendelse af ønsket information om campingpladsens serviceydelser. Dine persondata indsamles alene til ovennævnte formål. Dine persondata er begrænset til kun det nødvendige jf. ovennævnte. Vi vil indhente samtykke hos dig, såfremt dine data skal anvendes til andre formål. 6. Det juridiske grundlag for behandlingen: Som udgangspunkt er behandlingen af dine persondata pålagt campingpladsen ved lov. Det er fx tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke persondata, campingpladsen er pålagt et registrere, jf. Pasbekendtgørelsen og Udlændingebekendtgørelsen. Campingpladsen er også pålagt at oplyse overnattende gæsters nationalitet til Danmarks Statistik. Derudover registreres og behandles dine persondata af regnskabsmæssige årsager i forbindelse med dine køb af campingpladsens serviceydelser. 7. Hvem deles dine data med: Bortset fra de lovgivningsmæssige krav til registrering af overnattende gæster og regnskaber, deles dine persondata ikke med tredjeparter. 8. Overførsel af data: Dine data overføres ikke til andre lande. 9. Opbevaring og sletning: Dine data opbevares på en server placeret inden for EU/EØS. For at undgå datatab tager campingpladsen løbende backup af vores datasæt. Dine personoplysninger slettes, når alle formål for den pågældende registrering ikke længere er nødvendig. Dog opbevares oplysninger om kontaktpersonen for fakturaoplysninger i fem år, så gældende regnskabslovgivning kan overholdes. Når de 5 år er gået slettes oplysningerne. Du kan til enhver tid anmode om adgang til eller sletning af dine personoplysninger, såfremt lovgivningsmæssige krav ikke gør dette ulovligt. 10. Dine rettigheder: I henhold til EU’s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov har du følgende rettigheder: Du har ret til efter anmodning at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har ret til at få berigtiget og ajourført eventuelle urigtige personoplysninger. Du har ret til at få slettet de persondata, som campingpladsen ikke er pålagt at skulle gemme. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, som danner grundlag for behandlingen af dine persondata, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, som blev baseret på samtykke før tilbagekaldelsen af dette. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og i henhold til EU`s databeskyttelsesforordning 2016/679 (GDPR) kan du bede om at modtage dine persondata, således at disse nemt kan overføres til dig eller en anden dataansvarlig valgt af dig. Du har ret til at klage over behandlingen af dine persondata. Eventuelle henvendelser herom bedes fremsendt til ovenstående adresse. Du har ligeledes ret til at indgive en klage til datatilsynet. Virksomhedsoplysninger Roskilde Camping Baunehøjvej 7 4000 Roskilde DK 46757996 mail@roskildecamping.dk